Tjänster

Vi hjälper Er med bl.a. följande: 

  • Service av Icebear och Olympia ismaskiner
  • Service av Microbus resultattavlor
  • Service av Aebi redskapsbärare
  • Ombyggnationer/reparationer av befintliga sargar, oavsett märke; extra luckor, nytt publikskydd, reklamskydd etc
  • Utbildning av personal avseende ispreparering, körning och maskinunderhåll