Nima Maskin AB är agent för Generalagenten Winn Marketing, Umeå, på Icebear och Olympia ismaskiner.

Vi svarar för såväl försäljning som service i södra Sverige och Danmark